Prostart

 

Piroliza Gumy - Obróbka Temperaturowa

Problem zagospodarowania zużytych opon. Zużyte wyroby gumowe, zwłaszcza opony, które stanowią 80% całkowitej ilości zużytych wyrobów, są poważnym problemem ekologicznym, o skali wynikającej z wielkości produkcji sięgającej prawie 30mln ton rocznie.

Piroliza. Z pośród wielu metod utylizacji zużytych opon samochodowych ostatnio wiele uwagi poświęca się pirolizie gumy polegającej na rozkładzie termicznym usieciowanego elastomeru bez dostępu tlenu. W wyniku szeregu złożonych reakcji chemicznych powstają produkty gazowe (głównie węglowodory alifatyczne, siarkowodór, wodór), ciekłe (gównie węglowodory aromatyczne) i stałe (zwęglona pozostałość, popiół oraz stal). Proces pirolizy odbywa się najczęściej periodycznie w zakresie temperatur 450-750oC. Pirolizie poddaje się opony rozdrobnione i pozbawione metalowych elementów konstrukcyjnych (drutówki). Etap przygotowania jest procesem kosztownym energetycznie i inwestycyjnie.

Utylizacja opon samochodowych

Utylizacja opon samochodowych

Recykling Gumy

Recykling Gumy

Odzysk surowców wtórnych

Odzysk surowców wtórnych

Bezpiecznie dla środowiska

Bezpiecznie dla środowiska

Innowacyjne Technologie

Innowacyjne Technologie

Doświadczenie w przemyśle i technologii

Doświadczenie w przemyśle i technologii

Pro Media

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, bądź chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat naszej oferty, gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście.